Zaman Yönetimi Eğitimi

  • Hiç zamanım yok!
  • Hiçbir şeye yetişemiyorum!
  • Yapmak istediğim hiçbir şeyi yapamıyorum!
Bu cümlelerin hepiniz için tanıdık olduğunu duyar gibiyiz. Zaman dünya üzerinde herkese eşit olarak dağıtılmış olan ‘Tek Olgu’ diyebiliriz. Herkesin kendine göre zamanı değerlendirme yöntemleri farklılık gösterebilir. Günümüzde iş hayatının yoğunluğunun artmasıyla zamanımız bize daralmış gibi gelebilir. Aslında zamanı etkin bir şekilde kullanarak, yapılmak istenen her türden etkinliğe vakit ayırmak mümkündür. Zaman yönetimi eğitiminin amacı, öncelikle zamanımızı doğru yönetip yönetemediğimiz sorusuna yanıt bulmakla başlar. Zamanı değerlendirme yöntemimizle ilgili net bir fotoğrafa sahip olduktan sonra, iş ve özel yaşamda zamanı yönetirken karşılaşılan engellerin nasıl ortadan kaldırılacağı öğrenilir. Zamanın doğru ve etkin kullanılması; kişilerin hem iş hem de özel yaşamında daha huzurlu, planlı ve verimli olmasını sağlamaktadır.
Bu eğitimde, zamanın hayatımızda aslında ne kadar önemli bir yeri olduğunu ve bazı yöntemler sayesinde bir günün nasıl doya doya yaşanabileceğini öğrenebileceksiniz. Zamanı yönetmekle ilgili zihin kalıplarınızı ve önyargılarınızı keşfederek değiştirme imkanı bulacaksınız. İş hayatınızda başarılı insanların zamanlarını etkin ve doğru kullandıkları da bilinir. Bunu siz neden yapamayasınız?
Eğitim Süresi: 1 Gün