Yaratıcı Problem Çözme Eğitimi

Bu eğitimin amacı; problem çözmeyi sıkıntılı bir süreç olmaktan çıkarıp, keyifli, yaratıcı ve etkin bir sürece dönüşmektir. İş hayatında probşemlerle karşılaşıldığında kişilerin ilk hissettiği duygu sıkışmışlık, baskı, huzursuzluk ve stres gibi olumsuz duygulardır. Yaratıcı problem çözme teknikleri öğrenilerek uygulandığında ise kişiler, yaratıcı çözümlerin varlığını ve zihinsel kalıpları yıkmanın mümkün olduğu inancına sahip olduklarından olumsuz duygulara kapılma olasılıkları düşmektedir. İş hayatının yoğun temposunda özellikle probşemlerle karşılaşıldığında, öğrenilen bu tekniklerin uygulanması kişileri tek yönlü bakış açısından, iş körlüğünden ve sıkışmışlık duygusundan uzaklaştırır. Kişi teknikleri uygulayarak problemi birçok farklı açıdan sakince değerlendirmeyi, olasılıkları düşünmeyi ve en cerimli çözümü etkin ve doğal bir zihinle çözmeyi öğrenirler.
Kişilerin iş tecrübeleri arttıkça önyargıları ve kalıpçı zihinle olaylara yaklaşma olasılıkları artmaktadır. Yaratıcı problem çözme eğitiminde temel amaç; bu katı ve baskın kalıpçı zihin farkındalığını yaratmak ve katılımcıları birçok alternatifin bulunduğu olasılıklar denizine davet etmektir.
Eğitimin İçeriği
Beyin Nasıl Çalışır?
Beynin Kalıp Yapma Özelliği
Beyin Dosyaları Nasıl Açıyor ve Saklıyor?
Problem Çözümünde Algılama ve Planlama Teknikleri
Güç Alanları Analizi ile Problem Çözme
Dikey ve Yatay Düşünce
Alternatif Üretme
Fikirlerin Hasat Edilmesi
Seminerle İlgili Diğer Bilgiler
Süre: 1 gün