Takım Ruhu Eğitimi Neden Gereklidir?

Kurumsal firma çalışanları için gerekli eğitimlerden biri olan “Takım Ruhu Eğitimi” eğitimi ile katılımcıların; ekip ruhu bilinci geliştirmeleri, bu bilinçle ortak bir sinerji alanı yaratarak yeni fikirler ve projeler üretmeleri hedeflenmektedir. Bir takım oluşturma fikrinin ortaya çıkmasının ardından, bu takımın canlı ve tek bir organizma gibi düşünülerek tek bir ortak bilinç ve paylaşım alanında birleştirilmesi gereklidir.
Tüm takım birimlerinin ortak çabasıyla ortak hedefler belirlenmeli, görev paylaşımı yapılmalı ve birlikte yaratmanın uyumu içinde hareket edilmelidir.Ortak hedefe doğru ilerlemek isteyen takım üyelerinin, birlikte üretmenin bilgi ve becerilerini öğrenmesi gerekir.Bu eğitim programı ile hedeflenen amaç; katılımcıların iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda iç motivasyon edinmeleri ve ortak bir takım ruhu oluşturarak hedeflerine başarıyla ve uyum içinde ilerlemelerini sağlamaktır.
Takım Ruhu Eğitimi Neler Vaadeder?
• Birlikte yol almanın zorunluluğunun farkedilmesi,
• Takım kültürünün önemini kavramakla birlikte, yardımlaşma, destek ve işleri kolaylaştıran bir anlayış geliştirilmesini sağlamak,
• Başarılı takımların özelliklerini öğrenilmesi, bu özellikleri kendi takımlarına uyarlamak ve gelişmesi gereken noktaların keşfedilmesini sağlamak,
• Takım ruhu ve sinerji oluşturulmasını önleyen belirgin davranışların tespit edilmesini sağlamak,
• Takım ruhu oluşturmanın aşamaları ve nasıl yönetilmesi gerektiğinin tespit edilmesi,
• Takım içindeki farklı davranış kalıpları, roller ve iletişim biçimleri konusunda bilgi sahibi olunması,
• İnsanların tek ortak özelliği hakkında fikir sahibi olunması,
• Farklı davranış şekillerinin nasıl yönetileceğinin öğrenilmesi,
• Çatışmaları yönetme, birbirini anlama, dinleme ve geri bildirim alma gibi becerilerin geliştirilmesi,
• Çatışma yerine verimlilik artışının sağlanması için yöntemlerin öğrenilmesi,
• İç ve dış motivasyon öneminin farkına varılması ve motivasyon için bireysel çabanın öneminin anlaşılması.