Mindfulness İle Stres Yönetimi Eğitimi (MBSR)

 

Mindfulness ingilizce bir kelimedir ve dilimize tam kelime olarak çevirisi ‘Dikkatlilik’tir. Diğer bir deyişle içinde bulunulan anın, anda olan herşeyin, dış dünyada ve iç dünyada oluşan olguların, düşüncelerin ve duyguların bilincinde olmaktır. Hissedilen düşünce ve duyguların; yargılamaksızın, sınıflandırmadan ve seçmeden, pozitif veya negatif olarak kategorize etmeden farkına varmaktır. Mindfulness, geleneksel olarak doğunun mistik öğretilerinde ve Zen Usta’larının uygulamalarında yeralan bir tekniktir. Günümüzde insanlar iş ve özel hayatlarındaki hızı ve karmaşayı hafifletmek için, doğu öğretilerinin gizemini yavaş yavaş keşfetmeye başlamıştır. Mindfullness tekniğinin son zamanlarda ülkemizde ve tüm dünyada popüler olmasının sebeplerinden biri de, inanılmaz bir hızda akan ve yoğun stres üreten günlük hayat koşullarımızın oluşturduğu baskıya çözüm bulma arayışıdır. Bu arayışın sonucunda tüm dünyada budistlerin kullandığı mindfulness (farkındalık) tekniği ilgi çekmeye başlamıştır. Teknik insanı oluşturan zihinsel, fiziksel ve duygusal bölümlerin dengeli bir şekilde çalışmasını sağladığı gibi, stresi de önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu eğitimin sonunda öğrenilen pratiklerin günlük hayata entegre edilmesi ve süreklilik kazandırılması faydalarını net olarak görmek için gereklidir. Çalışanlar için daha fazla mutluluk hissi, iş hayatında dikkat ve verimlilik, öz güven ve kişisel ilişkilerin uyumu gibi katkıları olan bu tekniği tüm bireylere ve profesyonellere öneriyoruz.

 

Mindfulness İş Hayatında Ne Katkı Sağlar?
– Stresi ciddi oranda azaltma
– Öfke yönetimi
– Dikkatin gelişmesi
– Odaklanma gücünün artması
– Zihnin canlanması
– Yaratıcılığın artması
– Dış etkilerden en az etkilenme
– Zihni canlandırır
– Farkındalığı artırarak duygusal zekayı geliştirir
– Çatışmaları yönetme becerisini artırır