Unity is strength - teamwork concept

Takım Ruhu Eğitimi

Kurumsal firma çalışanları için gerekli eğitimlerden biri olan “Takım Ruhu Eğitimi” eğitimi ile katılımcıların; ekip ruhu bilinci geliştirmeleri, bu bilinçle ortak bir sinerji alanı yaratarak yeni fikirler ve projeler üretmeleri hedeflenmektedir. Bir takım oluşturma fikrinin ortaya çıkmasının ardından, bu takımın canlı ve tek bir organizma gibi düşünülerek tek bir ortak bilinç ve paylaşım alanında birleştirilmesi gereklidir. Tüm takım birimlerinin ortak çabasıyla ortak hedefler belirlenmeli, görev paylaşımı yapılmalı ve birlikte yaratmanın uyumu

Devamı için tıklayınız…

motivasyon

Motivasyon Eğitimi

İş hayatında çok daha aktif, planlı ve hedef odaklı olmak istmez miydiniz? Peki kişisel motivasyonununuzu yöneterek hem iş hem de özel hayatınızda en yüksek potansiyelinizi gerçekleştirmek nasıl olurdu? İç motivasyonunuzu hiçbir bölünme olmadan en yüksekte kullansaydınız, hayallerinizi gerçekleştirmiş olur muydunuz? Özellikle bir günlük zaman diliminde iş hayatının ne kadar fazla yer kapladığını hepimiz biliyoruz. Ailemizden daha fazla zamanı işyerinde ve iş arkadaşlarımızla geçiririz. İş yerindeki motivasyonunuz, işinizde ve iş

Devamı için tıklayınız…

Theater stage with red curtain and masks vector illustration

Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir. İş hayatında katılımcıların yaratıcı drama aracılığıyla edineceği nitelikler ve genel amaç şöyledir;

Devamı için tıklayınız…

mindfullness

Mindfulness İle Stres Yönetimi Eğitimi (MBSR)

Mindfulness ingilizce bir kelimedir ve dilimize tam kelime olarak çevirisi ‘Dikkatlilik’tir. Diğer bir deyişle içinde bulunulan anın, anda olan herşeyin, dış dünyada ve iç dünyada oluşan olguların, düşüncelerin ve duyguların bilincinde olmaktır. Hissedilen düşünce ve duyguların; yargılamaksızın, sınıflandırmadan ve seçmeden, pozitif veya negatif olarak kategorize etmeden farkına varmaktır. Mindfulness, geleneksel olarak doğunun mistik öğretilerinde ve Zen Usta’larının uygulamalarında yeralan bir tekniktir. Günümüzde

Devamı için tıklayınız…

yaratici-problem-cozme

Yaratıcı Problem Çözme Eğitimi

Bu eğitimin amacı; problem çözmeyi sıkıntılı bir süreç olmaktan çıkarıp, keyifli, yaratıcı ve etkin bir sürece dönüşmektir. İş hayatında probşemlerle karşılaşıldığında kişilerin ilk hissettiği duygu sıkışmışlık, baskı, huzursuzluk ve stres gibi olumsuz duygulardır. Yaratıcı problem çözme teknikleri öğrenilerek uygulandığında ise kişiler, yaratıcı çözümlerin varlığını ve zihinsel kalıpları yıkmanın mümkün olduğu inancına sahip olduklarından olumsuz duygulara kapılma olasılıkları düşmektedir. İş hayatının yoğun temposunda özellikle problemlerle

Devamı için tıklayınız…

Image of businessman holding alarmclock against illustration background. Collage

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman dünya üzerinde herkese eşit olarak dağıtılmış olan ‘Tek Olgu’ diyebiliriz. Herkesin kendine göre zamanı değerlendirme yöntemleri farklılık gösterebilir. Günümüzde iş hayatının yoğunluğunun artmasıyla zamanımız bize daralmış gibi gelebilir. Aslında zamanı etkin bir şekilde kullanarak, yapılmak istenen her türden etkinliğe vakit ayırmak mümkündür. Zaman yönetimi eğitiminin amacı, öncelikle zamanımızı doğru yönetip yönetemediğimiz sorusuna yanıt bulmakla başlar. Zamanı değerlendirme yöntemimizle ilgili net bir
Devamı için tıklayınız…