Grafik Tasarım
Tasarım Sürecimiz
Grafik tasarım; bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birlik geçerlidir. Grafik Tasarım en kısa tanımıyla, resmin stilize edilmiş halidir. Dolayısıyle desen bilgisi gerektirir. Grafik tasarımcısının grafik sanatları bilmesi yani sanatçı olması gerekir.

- Logo Tasarımı
Logo; bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve görsel öğeler kullanılarak sembolize edilmesidir. Kişiler ve firmalar, potansiyel müşterilerine doğru imajı oluşturabilmek logolarını çok dikkatli ve titiz bir şekilde tasarlatmalıdır.Logonuzun seçimini yaparken, logonun sade, anlaşılır, hatırlanması kolay ve mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşmasına özen göstermelidirler. Ayrıca her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir olmalıdır ve tabii ki özgün olmalıdır.

- Amblem Tasarımı
Amblem; soyut görsel nesnelerle ya da harflerle oluşturulan bir ürünü, hizmeti ya da bir markayı temsil eden semboldür. Amblemin renk uyumu, çizimi ve boyutları çok önemlidir. Yansıtılmak istenen ürün, hizmet ya da firmaya uygun olmalıdır.

- Kurumsal Kimlik Tasarımı
Kurumsal kimlik, bütünsel olarak bakıldığında, pazarlama dilinde bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini tüm hedef kitlesine ifade etme biçimidir. Kurumsal kimlik kurumların imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır.

- Katalog Tasarımı
Katalog; ürün ve hizmetlerinizin, görsel öğelerle desteklenerek belirli bir düzen içinde uygun metinlerle sunulmasına yarayan tanıtım materyalidir. Görselliğin çok önemli olduğu günümüzde, ürün ve hizmetlerinizin sunum şekli çok daha fazla önem kazanmıştır. Katalog tasarımı ürün ve hizmete uygun olmalı, görsel öğeler ve seçilen renklerin baskıda mükemmel sonuç vermesi sağlanmalıdır. Katalog tasarımı, hem tasarım hem de baskı bilgisi içerdiğinden, tasarımcının da her iki alanda tecrübe sahibi olması tercih edilir.

- Afiş Tasarımı
Afişler; ürün, hizmet ve etkinlikleri tanıtmak ve duyurmak amaçlı tasarlanan, genellikle dış mekanlarda kullanılan sanatsal yönü kuvvetli olan dikkat çekici reklam araçlarındandır.Afiş tasarımında, afişte kullanacağınız kelimeler, görseller, renkler çok önemlidir ve dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir.

- Billboard Tasarımı
Billboard; şehir merkezlerinde yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu yerlere monte edilen trafiği ve görüş alanını engellemeyecek şekilde- 346 cm en, 196 cm boy olmak üzere dikdörtgen şeklinde net kullanım alanları olan en yaygın açık hava reklam araçlarıdır. İlk bakışta etkileyici bir mesajı en kısa sürede algılanabilir biçimde tüketiciye iletiyor olmalıdır.

- Etiket/Ambalaj Tasarımı

Etiket/Ambalaj tasarımı ürün ve müşteri arasındaki en önemli etkileşim aracıdır. Tasarımın, pazarlamada ve satış arttırma çabalarında çok etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Ambalaj tasarımında kullanılan resimler ve metinler dikkat çekici özelliğe sahip olmalıdır.

- Sizi daha iyi tanıyabilmek için çokça soru sorarız,
- Sektörünüzü, rakiplerinizi ve gelişimlerini araştırırız,
- Rakipleriniz nasıl renkler ve semboller tercih etmiş inceleriz,
- Yaratıcı sürecimize ve öz araştırmalarımıza başlarız,
- Eskizler çizeriz, bolca düşünür, taşınırız,
- İçimize sinen tasarımlarımızı alternatif olarak size sunarız,
- Beğendiğiniz tasarım üzerinden yol alırız, revizeler yaparız,
(Bu revizelerin sonsuz sayıda olmamasını ve makul talep çerçevesinde kalmasını rica ederiz tabii…)
- Ardından çalışmayı son haline getirerek, sizin de beğendiğinizi görmek isteriz,
- Yaptığımız tasarımların tam olarak içinize sinmesini isteriz,
- Tüm çalışmaların aramızda anlaştığımız gibi orijinal versiyonlarını teslim ederiz,
- Sizi memnun etmiş olmanın huzuruyla bir sonraki keyifli projeyi tasarlamaya koyuluruz.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor 

Grafik Referanslarımız

I am text block. Click edit button to